Prace Ogrodnicze

WYKONUJEMY SZEREG PRAC OGRODNICZYCH

Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętych prac ogrodniczych. Nasz personel realizuje zadania takie jak wiosenne i jesienne grabienie liści, koszenie trawy, usuwanie chwastów, pielenie, cięcia formujące krzewów i żywopłotów, nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów sezonowych oraz cięcia pielęgnacyjne drzew. Każde zlecenie realizujemy z dbałoscią o detale, nie przekraczając terminów zawartych umownie.

Ikona z drzewem

NASADZANIE
DRZEW

Dokonujemy nasadzenia drzew w terenach miejskich, w wydzielonych do tego miejscach takich jak parki i skwery. Realizujemy również cięcia pielęgnacyjne i oraz formujące. Więcej informacji oraz przykłady realizacji znajdziesz w galerii zdjęć.

Ikona z listkiem

GRABIENIE
LIŚCI

Przeprowadzamy jesienne oraz wiosenne grabienie opadłego listowia na terenach zabudowanych, na posesjach prywatnych oraz publicznych takich jak placówki administracji publicznej w tym szkoły i urzędy. Posiadamy wyspecjalizowany sprzęt.

Ikona z kwiatem

NASADZANIE
KWIATÓW

Obsadzamy klomby, trejarze, dolnice, elementy skwerów, skalniaki oraz pozostałe elementy małej architektury barwnymi kwiatami z zachowaniem zasad projektowania architektury krajobrazu. Sprawdź realizacje w galerii.